Добре дошли


Последователни в качеството и ефективността!


Добре дошли в сайта на БЪЛГЕРИЪН СТОУН ГРУП!


БЪЛГЕРИЪН СТОУН ГРУП е водеща българска компания, оперираща на Балканите и фокусирана в управляване на инвестиции в различни отрасли на икономиката, като основните области на дейност са: търговско представителство и посредничество, консултантска дейност, вътрешно и външноикономическа дейност и търговия с недвижими имоти.

Тези взаимно допълващи се дейности предоставят  значителни възможности за бързо нарастване на пазарните дялове на компанията, оптимизиране на разходите и засилване на конкурентноспособността. Ключът за успешна реализация на БЪЛГЕРИЪН СТОУН ГРУП е поддържането на устойчив и рентабилен бизнес, което води до реализиране на значителна финансова стабилност и оптимизация на портфолиото, при спазване на фирмена култура, изградена на основата на:

  • ценене на хората и околната среда
  • постоянен стремеж към усъвършенстване
  • творческо и иновативно мислене 
  • работа в екип за постигане на общите цели